Blog

Servis a údržba

15. 8. 2019

Myslete na to, že i klimatizační technologie potřebuje údržbu. Údržba je základem zajištění kvalitního, účinného a bezproblémového provozu jakéhokoliv systému.

Zvýšená účinnost systému

Pravidelná údržba jejíž součástí je i kontrola a čištění včetně nejvhodnějšího nastavení, mohou velice pomoci, že Vaše klimatizační jednotka bude pracovat účinněji. Tyto úkony zajistí maximální provozní úspory a prodloužení živostnosti Vaší technologie.

Zdravý vzduch

Kromě udržování tepla či chladu ve vašem domově Vám správně udržovaná klimatizační jednotka zajistí optimální kvalitu vzduchu. Pravidelným čištěním vzduchových filtrů a výměníků ve Vaší jednotce si zajistíte, že Vy i Vaše rodina budete dýchat bezprašný čistý vzduch.

Úspora provozních nákladů

Z dlouhodobého hlediska je údržba vždy levnější než servisní zásahy. Preventivní údržba Vám umožňuje plánovat předem a vyhnout se neplánovaným zásahům. Díky tomu celkové provozní náklady jednotky udržujete na minimální úrovni a zvyšujete tak celkové dosažené provozní efektivity.

Nabízíme Vám

zajištění záručního i pozáručního servisu po celé ČR, včetně pravidelných prohlídek (předsezónní prohlídky tepelného čerpadla) a kontaktní HOTLINE na dispečera servisu SERVIS zajišťujeme 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dnů v roce jsme autorizovaná společnost pro instalaci a servis značek DAIKIN,SAMSUNG, SINCLAIR, TOSHIBA,

Ceny servisních prací získáte na vyžádání